پذیرش رایگان در محل

تضمین اصالت خدمات

گارانتی خدمات

زیر نظر اتحادیه

تعمیر باما کدام دستگاه ها را پشتیبانی می کند؟

تعمیر در محل با تعمیر باما

  • دستگاه روشن نمیشود
  • صدا داره تصویر نداره
  • چراغ اش چشمک میزنه
  • صداش خش داره
  • لوگو میزنه خاموش میشه
  • دستگاه خاموش روشن میشه
  • نقطه سیاه رو صفحه تلویزیون
  • خط عمودی سیاه رو صفحه تلویزیون
  • خط افقی رو صفحه تلویزیون

پذیرش رایگان در محل شما

برای رفاه حال مشتریان محترم، شرکت تعمیر با ما دستگاه را در محل شما پذیرش کرده و به کارگاه انتقال میدهد. بعد از ایرادیابی و هماهنگ کردن مدت زمان تعمیرات و هزینه ان متخصصان تعمیر با ما دستگاه شما را به بخش کنترل و کیفیت انتقال میدهند. بعد از اطمینان از تعمیر شدن اصولی دستگاه، گوشی گارانتی میشود و در محل انتخابی شما تحویل داده میشود. الزم به ذکر است در تعمیر با ما هزینه پیک ارسال و دریافت رایگان میباشد.

تخصصی ترین مرکز تعمیرات تلویزیون

تعمیرات تلویزیون در شرکت تعمیر با ما توسط کارشناسانی صورت میگیرند که دوره های آموزش تعمیرات خود را در کشور امارات و در نمایندگی اصلی برندها دیده اند. استفاده از ابزارهای پیشرفته ایرادیابی و تعمیرات نقطه قوت دیگریست که کیفیت تعمیرات را در تعمیر با ما بسیار باال برده و در سال 1400 چیزی در حدود 92 درصد رضایتمندی مشتریان را همراه داشته.

1
کل تلویزیون پذیرش شده
1
تلویزیون تعمیر شده
1
تلویزیون تعمیر نشده
1
رضایت مشتریان

ضمانتنامه رسمی تعمیرات زیر نظر اتحادیه

تعمیرات تلویزیون بسیار مهم می‌باشد، اما مهمتر از آن بخش کنترل کیفیت شرکت میباشد. بعد از تعمیرات، کلیه دستگاه‌ها به بخش کنترل کیفیت انتقال داده میشود تا توسط کارشناسان آن بخش، صحت تعمیر دستگاه شما مورد ارزیابی قرار گیرد. تمامی بخش های دستگاه شما مورد آزمایش قرار میگیرد و بعد از مطمئن شدن کارشناس، دستگاه شما برای انتقال به بخش اداری منتقل می گردد. بخش کنترل کیفیت از هزینه های مجدد و رفت و آمد های بیشتر و مشکلات دیگر جلوگیری میکند.

قطعات اورجینال با گارانتی اصالت قطعه

از انجایی که کلیه دستگاههای که در تعمیر با ما تعمیر میشوند دارای گارانتی میباشند تنها از قطعات اورجینال و اصلی برای تعمیرات استفاده می شود. با توجه به تحریم ها تعمیر با ما از طریق مجاری مختلف قطعات مورد نیار برای تعمیرات را وارد کرده تا بهترین کیفیت را به مشتریان خود
ارائه کند.

فهرست